Monday, December 22, 2008

Balang Araw

My girlfriend and I have the so-called LSS or last song syndrome but this time It is not a regular song played on radio but song used in the mass and that song is Balang Araw, original song of Bukas Palad Ministry.
Video Courtesy of sdoods51969


Lyrics of Balang Araw:

Balang araw ang liwanag matatanaw ng bulag
Ang kagandahan ng umaga pagmamasdan sa tuwina

Balang araw mumutawi sa bibig ng mga pipi
Pasasalamat at papuri awit ng luwalhati

KORO:
Aleluya, aleluya
Narito na'ng Manunubos
Luwalhatiin ang Diyos!

Balang araw tatakbo ang pilay at ang lumpo
Magsasayaw sa kagalakan
Iindak sa katuwaan (KORO)

1 comment:

melds said...

Hi There,
I would love to play this song but I cannot find the chords for this song. Please, if someone know the chords...would you be able to share it with me.
Your help is greatly appreciated.
Imelda
Bendigo, AUSTRALIA
Email me at