Saturday, July 25, 2009

"No Pain, No Gain"

I just got this interesting article from JC Miranda, my online buddy in my Multiply account, and I want to share this with you & I do hope you find inspiration while reading this article. Thanks.

"walang madali sa buhay ng tao...
kung ndi natin daranasin ang hirap
ndi natin mararanasan ang tunay na kaginhawaan...

kung gagawin nating madali ang lahat...
wala tayong mararating...
kailangan nating harapin ang hirap ng pagsubok
upang tayo ay magtagumpay
dala ang aral na ating natutunan sa hirap na ating dinanas...

magsibing gabay sana ito para sa atin??
maraming salamat...."


here’s a link to JC Miranda’s Multiply account http://jsensei.multiply.com/


For inquiries, you can send your e-mail thru buhay_radyo@yahoo.com

No comments: